İŞ BAŞVURU FORMU

CV Dosyadı

Kişisel verilerinizin İDÇ Liman İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından iş süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak İzmir Demir Çelik San. A.Ş.’in grup şirketleri, iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve ilgili iş ortaklarına aktarılmasına; ayrıca tarafınıza tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması için ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyor musunuz?
Evet, onay veriyorum.

Bu formdaki kişisel verileriniz İDÇ Liman İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla, talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda sizinle iletişim kurulabilmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak İDÇ Liman İşletmeleri Anonim Şirketi ile iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Onay vermeniz halinde ise kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Bu kapsamda tarafınıza tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik iletiler de gönderilebilecektir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.

İDÇ Liman İşletmeleri Anonim Şirketi
web tasarým