img
İDÇ

Dünyaya Açılan Ticaret Kapısı

Yükleme - Boşaltma - Antrepo Hizmetleri ile
Bölgesinde Güvenli Liman

img
İDÇ

Geniş Liman
Alanı

15.200 m² İskele Alanı, 196.717 m² Liman Sahası

img
İDÇ

Liman
Hizmetleri

Barınma - Gemi Tahmil Tahliye - Atık Alım Hizmeti - Nezaret Hizmetleri

img
İDÇ

7 Milyon Ton

Operasyonel Büyüklük

Yılda Ortalama 500 adet Gemi Operasyonu

Sizi Neler Bekliyor

İDÇ Limanı ve Siz

Egede Seçkin Konum

İthalat ve İhracatlarınızda Stratejik Noktanız

Gümrüklü Depolama Alanları

Dökme Kargo Yükü veya Proje Hizmeti için 43.215 m² lik Alan

icon
Ağır Taşıma Filosu

Antrepo İşlemlerinde Liman içi Nakliye

icon
Atık Alım Hizmetleri

Sıvı Atık Kapasitesi   575 m³
Katı Atık Kapasitesi   6 m³
Biyolojik Arıtma Kapasitesi   50 m³ / gün
Kimyasal Arıtma Kapasitesi   50 m³ / gün

İstatistik

Yıllık bazda operasyonel tonaj ve gemi sayısı
(Son On Yıl)

Hizmetlerimiz

Yenilikçi Liman Yönetimi

docxfilePDF