bg

Çevre Politikamız

İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için gerekli önlemleri almayı ve sürdürmeyi Çevre Politikası olarak benimsemiştir.

İçinde yaşadığımız topluma karşı görev ve sorumluluğunun bilinci içerisinde

  • Ulusal ve uluslararası yasaların öngördüğü çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uymayı;
  • Liman bünyesinde oluşabilecek çevre kirliliğinin önlenmesini, atıkların kaynağında en aza indirilmesini sağlamayı
  • Oluşan atıkların öncelikle geri kazanımı veya bertarafı ile ilgili gerekli faaliyetlerin yapılmasını
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasını sağlamayı
  • Çevre kirliliğine ve atık oluşumuna karşı alınan tüm tedbirlerin devamlılığını ve bu tedbirlerin değerlendirilerek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmeyi
  • Çevre politikasının erişilebilir olmasını sağlamayı;

Taahhüt ederiz.
docxfilePDF